Polska cebula

Dzięki internetowym memom cebula stała się najbardziej kojarzonym z Polską warzywem. Określenie „Polaki cebulaki” jest deprecjonujące w stosunku do obywateli Polski i mieści w sobie szereg negatywnych cech stereotypowo im przypisywanych, np. biedę, brak gustu i zaściankowość.   Za spopularyzowanie określenia „Polaki biedaki cebulaki”, które dało początek modzie na „polską cebulę” stoi twórca facebookowego fanpage’a […]